de la fondare
Evenimente

Echipele de intervenţie al S.A. „Apă-Canal Chişinău” activează în regim normal în pofida gerului puternic!!!

 

     Administrația S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” aduce la cunoștință tuturor Consumatorilor că în pofida temepraturilor scăzute de până la -15  grade Celsius, înregistrate  pe parcursul acestei săptămâni, Departamentul Dispecerat cu echipele de intervenţie activează în regim normal. Mai mult, în pofida gerului, de pe 7 ianuarie și până astăzi, echipele au reușit remedierea cu succes a 74 avarii înregistrate la rețelele de apeduct și 102 avarii și blocări la rețeaua de canalizare. Astfel, zilnic, în teren lucrează 10 echipe la remedierea avariilor înregistrate la rețeaua de apeduct și 2 la rețeaua de canalizare.

Personalul furnizorului de apă a fost mobilizat în vederea intervenției cu operativitate pentru efectuarea manevrelor specifice și a lucrărilor de lichidare a avariei.

Reiterăm că S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” a luat toate măsurile pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă în condiții de maximă siguranță în toată aria de operare din mun. Chișinău și va intervene, în regim de urgență, pentru remedierea eventualelor disfuncționalități/avarii, astfel încat, impactul asupra populației să fie redus la minim.
       Echipele de intervenție, personalul din stațiile de tratare, sau de epurare a apelor uzate sunt la datorie, alături de celelalte categorii de personal, pentru a asigura continuitatea și funcționalitatea sistemului de alimentare cu apă și sanitație.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 022-256 666.