de la fondare
Evenimente

Livrăm apă de calitate!

S.A.„Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic calitatea apei, prin intermediul a două laboratoare, şi anume, Laboratorul Staţiei de apă Nistru (LSAN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP), ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.

Astfel, nemijlocit pe parcursul lunii martie curent, specialiştii întreprinderii au prelevat probe de apă din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţia de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, a plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc. În rezultat, au fost prelevate 22388 de probe şi efectuate 37527 de încercări fizico-chimice şi 2152 de încercări bacteriologice.

S.A. ”Apă-Canal Chişinău” depune toate eforturile necesare pentru a furniza permanent apă de calitate, fiind testată zilnic calitatea apei potabile înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Calitatea apei în procesul de tratare şi în sistemul public de alimentare cu apă potabilă este verificată  lunar la toţi parametrii indicaţi în anexa nr. 2 “Normele privind calitatea apei potabile”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 şi în conformitate cu graficele de prelevare a probelor şi efectuare a investigaţiilor de laborator, aprobate de Centrul de Sănătate Publică din mun. Chişinău.

În contextul dat, reiterăm importanţa informării de către consumatori despre careva nereguli observate la sistemul centralizat de alimentare cu apă şi de canalizare, cu indicarea informaţiei şi datelor concrete de contact (adresa locuinţei, nr. apartamentului, numele, prenumele, nr. de telefon), pentru a fi întreprinse măsurile necesare.

Rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.