de la fondare
Evenimente

Administrația furnizorului de apă angajează lăcătuş automatică şi aparate de măsură şi control

Doritorii pentru a ocupa funcția de lăcătuş automatică şi aparate de măsură şi controlîn cadrul Departamentului tratare apă Chișinău, se pot adresa la Departamentul resurse umane al  întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție motivant, asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

 

Obligațiuni funcționale:

- Să asigure starea bună de funcţionare a staţiei automatizate de telefon, liniilor de legătură şi aparatelor telefonice;

- Să întocmească şi să monteze scheme electrice de complexitate medie, să îndeplinească reparaţia, reglarea, testarea, ajustarea, montarea şi predarea aparatelor (dispozitivelor) complicate electromagnetice, de măsurare a energiei termice, pirotehnice, optico-mecanice, electrodinamice, de calcul, automate şi altor dispozitive cu instalarea reglării automate, cu mecanism totalizator pentru monitorizarea indicaţiilor;

- Să îndeplinească reglarea şi ajustarea dispozitivelor de protecţie prin relee, electroautomaticii, telemecanicii;

- Să identifice defectele echipamentelor de măsurare şi monitorizare, mijloacelor de legătură în curs de reparaţie şi remedierea acestora;

- Să proiecteze şi să monteze schemele ale facţiunilor de complicitate medie ;

- Să execute calculul erorilor absolute/ relative la testarea aparatelor;

- Să aplice măsuri care duc la economisirea resurselor și reducerea consumurilor de energie;

- Să întocmească procesele-verbale cu privire la defecţiuni şi să completeze paşapoartele aparatelor şi automatelor;

- Să regleze și verifice, toate tipurile de dispozitive termice şi electrice, de control şi măsurare, precum şi regulatoarelor automate, conform calificării deținute;

- Să urmărească permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice, instrucţiunile de lucru şi producţie;

- Să efectueze lucrări de agăţare, permutare a greutăţilor utilizând mecanismele de ridicat greutăţi, doar în cazul când este instruit şi are legitimaţie de agăţător, ce permite efectuarea acestor lucrări;

- Să efectueze lucrări de reparaţie şi deservire utilizând maşinile de ridicat la înălţime (autoturn), doar în cazul când este instruit şi are legitimaţie de muncitor în nacele, ce permite efectuarea acestor lucrări.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale tehnice secundare, instruire specială în domeniu și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi  zilnic la nr. de tel.: 0 22 256 834, între orele 08:00-16:00, sau la nr. de tel. 069108917, persoana de contact Vasile BIVOL –Șef Departamentul tratare apă Chișinău.