de la fondare
Evenimente

Administrația furnizorului de apă angajează cuagulator

Doritorii pentru a ocupa funcția de cuagulator în cadrul Departamentului tratare apă Chișinău, se pot adresa la Departamentul resurse umane al  întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție motivant, asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

Obligațiuni funcționale:

-Să asigure recepţia, dizolvarea, transportarea, dozarea soluţiilor de reactivi la instalaţiile de amestecare şi filtrare;

- Să verifice sistematic corectitudinea dozării soluţiilor de reactivi;

- Să verifice starea funcţionării instalaţiilor şi utilajului gospodăriei de reactivi;

- Să cureţe de sediment şi să spele conform graficelor stabilite bazinele de apă potabilă, decantoarele, camerele de reacţie, bazinele de dizolvare şi stocare a reactivilor, canalele și ţevile adiacente acestor bazine, încărcarea/descărcarea umpluturii filtrului;

- Să efectueze înregistrările respective în registrul operatorului la instalaţia de coagulare privitor la funcţionarea instalaţiilor şi utilajului tehnologic;

- Să respecte normele regimului tehnologic şi regulile de exploatare a utilajului.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii medii, cursuri de instruire în domeniu și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi  zilnic la nr. de tel.: 0 22 256 834, între orele 08:00-16:00, sau la nr. de tel. 069108917, persoana de contact Vasile BIVOL –Șef Departamentul tratare apă Chișinău.