130 ani de la fondare
Evenimente

Activitatea agenților economici care deversează ape uzate în atenția reprezentanților ACC!

S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” şi-a fixat ca obiectiv major reducerea deversărilor apelor uzate cu depășirea concentrațiilor maxime admisibile (CMA) în rețeaua publică de canalizare, continuând  campania de verificare a clienţilor,  care încalcă prevederile legale ce ţin de poluarea apei şi mediului. Mai mult, va intensifica şi mai mult acţiunile de control în perioada următoare.

Cu regret, în mun. Chişinău există un şir de agenti economici, care nu respectă prevederile din Anexa nr. 1 a Hot. de Guvern 950 din 25.11.2013.  În scopul depistării acestor nereguli, administrația S.A. „Apă-Canal Chişinău” va intensifica numărul controalelor  agenților  economici, care încalcă flagrant procesul de deversare a apelor uzate.

Ținând cont că deja se înregistrează temperaturi ridicate,  reprezentanții furnizorului de apă fac un apel către toții agenții economici să își revadă procesul de lucru, în scopul prevenirii răspândirii mirosului neplăcut, care produce disconfort pentru locuitorii capitalei, dar și pune în pericol buna funcționare a Stației de epurare din Chișinău. Astfel, zilnic, angajaţii furnizorului de apă, vor monitoriza corectitudinea procesului de deversare a apelor uzate.