de la fondare
Evenimente

Specialiștii furnizorului de apă monitorizează zilnic procesul tehnologic de la Stația de Epurare

 

Ca urmare a solicitarii informației privind procesul de epurare a apelor uzate, dar și prevenirea deversărilor neautorizate a apelor uzate cu poluanți de către agenții economici, S.A. ,,Apa-Canal Chișinău” vine cu urmatoarele precizări.

Ținem să vă asigurăm, că în momentul actual, Stația de epurare funcționează la parametri normali, iar volumul apei uzate este determinat în baza indicatorilor debitmetrilor.

Administrația furnizorului de apă monitorizează nonstop procesul tehnologic de la Stația de epurare mun. Chișinău, pentru a evita ca prin sistemul public de canalizare la stație să ajungă deversări în salvă de ape uzate cu concentrații maxime de poluanți și se iau probe periodic. Și aceasta deoarece, concentrațiile de poluanți mai mari decât permite regimul de funcționare a sistemului de canalizare, pot pune în pericol buna activitate a treptei biologice a SE. Prin urmare, administrația furnizorului de apă în permanență verifică agenții economici din domeniul vinicol, prelucrării lactatelor, peștelui, cărnii, produselor alcoolice, producerea cartonului etc. ACC atenționează, că în cazul în care vor fi depistați agenți economici care deversează ape cu concentraţii majorate de poluanţi, aceştia din urmă, riscă să fie deconectați de la rețelele publice de canalizare. Mai mult, pentru a evita suspendarea contractelor, furnizorul de apă îndeamnă toți consumatorii care au activitatea antreprenorială să revadă procesul tehnologic și să nu deverseze substanțe care depășesc concentranțiile maximal admisibile (CMA). Și aceasta deoarece, urmare a constatării faptului nominalizat, se aplică plata, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

În Chişinău sunt 18 mii de agenţi economici conectaţi la reaţeaua de apeduct și canalizare a S.A. ,, Apă-Canal Chișinău”. Menționăm că, toți agenții economici care desfășoară activitate de producere și procesare a produselor alimentare, 

ar trebui să construiască stații de pre-epurare pentru a diminua poluanții din apele uzate la deversarea în sistemul public de canalizare și îndeplinirea prevederilor Hotărârii de Guvern 950, Legii 303, adoptate încă 2013 dar și a Legii 1515 din 1993 privind protecția mediului.

Funcționarea stabilă a procesului tehnologic la SE poate fi asigurată numai în cazul excluderii deversărilor de ape uzate cu concentrații majorate de poluanți şi a deșeurilor de producere în sistemul public de canalizare. În prezent, lipsește un mecanism bine determinat de impunere a consumatorilor non-casnici, care au activitate de producere, să construiască stații de epurare proprii (locale) şi sau stopării activității acestora. Acest fapt poate fi executat numai cu susținerea și implicarea organelor abilitate ale statului.

Administrația S.A. „Apă-Canal Chişinău” s-a adresat de nenumărate ori la toate instituțiile abilitate din domeniul protecției mediului și al apelor, la organele de poliție, Procuratură, pentru a identifica agenții economici care deversează ape uzate cu concentrații de poluanți ce depășesc cu mult normele stabilite precum și pentru a stabili soluții practice de înlăturare a acestor probleme.