130 ani de la fondare
Evenimente

Comunicat informativ

 

 

Ca rezultat al răspândirii informațiilor vădit false și denigratorii în adresa S.A. „Apă-Canal Chișinău”, privind debranșarea consumatorilor casnici din or. Durlești de la rețeaua de apeduct, Operatorul informează că, locuitorii din or. Durlești, str. Codrilor și complexul locativ în construcție din str. Cartușa, nu au încheiate contracte de prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare pe adresa menționată, a fost construită de către compania de construcție S.R.L. „Nicanor Construct”, fiind admise grave încălcări la procesul de branșare/racordare la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, totodată, fiind acumulate datorii față de SA „Apa Canal Chișinău” pentru consum fraudulos. Ca urmare a acestor constatări, Operatorul a înaintat companiei de construcție, nenumărate prescripții de înlăturare a neconformităților admise, oferind pentru aceasta termene suplimentare de a nu lăsă consumatorii casnici fără apă. La ambele obiective din str-la Codrilor, str. Cartușa nu au fost respectate prevederile cadrului legal, iar antreprenorul asigură cu apă investitorii (proprietarii imobilelor) prin branșamente provizorii construite în lipsă de documentație de proiect.

În repetate rânduri, Antreprenorul a solicitat prelungirea termenului de utilizare a serviciului public de alimentare cu apă în condițiile actuale, prin prezentarea scrisorilor de garanții, asigurând Operatorul că se va conforma prevederilor legale, cu toate acestea neconformitățile persistând și în prezent, astfel încâlcind propriile termene asumate de înlăturare a acestora. Spre regret, până în prezent proiectantul nu a înlăturat obiecțiile înaintate de către Operator, pentru a aduce în albia legii procesul de construcție și punere în funcțiune a rețelelor de apa si canalizare, iar termenele oferite pentru construcția rețelelor conform normativelor au fost încălcate. În condițiile actuale doar S.R.L. ,,Nicanor Construct” în calitatea sa de antreprenor, poartă răspundere integrală față de consumatorii serviciului de apă, pentru că nu a asigurat construcția conformă a rețelelor, înainte de darea în exploatare a imobilelor respective.

În acest context informăm, că pentru asigurarea unui serviciu public calitativ de alimentare cu apă și canalizare este obligatoriu de a fi respectat întreg procesul, începând cu elaborarea și coordonarea proiectului, desfășurarea lucrărilor de construcție-montaj, finisarea lucrărilor și punerea rețelelor în funcțiune.

Referitor la obiectivul din str. Cartușa or. Durlești, informăm că antreprenorul a acumulat o datorie debitoare de 193.130,75 lei, pe care și-a asumat obligația printr-o cerere de garanție să o achite până la data de 27.02.2023, fapt ce nu a avut loc. Pornind de la cele menționate, la 28.02.2023 i-a fost expediat Aviz de debranșare, iar peste 5 zile serviciul de alimentare cu apă urmează a fi suspendat la acest obiectiv. 

În acest sens S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” vine cu un apel către toți agenții economici să respecte întocmai prevederile legale la acest capitol, cu întocmirea tuturor documentelor normativ-tehnice (proiect etc.), în vederea respectării prevederilor Regulilor și Normelor în Construcții. 

Totodată, situația economică precară a S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” obligă Operatorul să urmărească și să încaseze de îndată datoriile acumulate de către consumatori pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, iar refuzul sau tergiversarea achitării se va solda cu debranșarea.

Mai mult decât atât, SA „Apă Canal Chișinău” nu va tolera presiune și informații false aduse Companiei, care au un scop - evitarea deconectărilor neaturizate, respectiv, în acest context, facem apel către cei care diseminează informații eronate, să se abțină, în caz contrar ne rezervăm dreptul să acționăm în instanța de judecată pentru denigrarea imaginii SA „Apă Canal Chiținău”.