de la fondare
Evenimente

Administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” este în cătuarea soluțiilor pentru depășirea situației financiare exepționale a întreprinderii

Viceprimarul municipiului Chișinău, Irina Gutnic a raportat în cadrul ședinței operative a Primăriei, din 13 februarie curent despre unele soluții pentru achitarea datoriei pentru energia electrică de către S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, care constituie   circa 68 mil. lei.

Astfel, administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, ca urmare a discuțiilor purtate cu reprezentații ÎCS ,,Premier Energy”  propune  eșalonarea  datoriei existente de circa 68 mil. lei până la finele anului 2023,  condiționând achitarea tranșelor de anumite evenimente.

Una din condițiile de bază, este achitarea primei tranșe din datorie, din moment ce va fi obținută debursarea banilor de către BERD și BEI, care a fost stopată pe parcusul anului 2022, din motiv că nu a avut loc ajustarea tarifului pentru apă și canalizare. Reamintim că, ajustarea tarifului a avut loc la 13 ianaurie 2023.

De asemenea, până la sfârșitul lunii februarie ar putea semnate de către Primăria mun. Chișinău creditele cesionate BERD și BEI, contractate de către S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” încă în anul 2014.

O altă condiție ar fi existența premiselor pentru depunerea unei cereri extraordinare de ajustare a tarifului. În acest sens,  marți, la ora 16:00, la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se va desfășura o ședință comună pentru a discuta scenariul.