de la fondare
Evenimente

Experții energetici vor formula o expertiză economică pentru depășirea situației de criză a S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”

 

A fost lansată invitația către experții din domeniul energetic, dar și reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pentru a dezbate situația financiară care se înregistrează în prezent la S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” (ACC) prin prisma reglementării tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. În cadrul acestor dezbateri au fost prezentate rapoartele financiare ale întreprinderii, iar scopul final fiind obținerea unei expertize economice reale a întreprinderii cu formularea soluțiilor pentru depășirea situației de criză. La masa de discuții s-au analizat doar aspectele economice și inginerești, astfel încât într-un final să fie găsite soluțiile reale de a scoate din impas ACC, pentru ca această să poată și în continuare aproviziona locuitorii capitalei cu apă. 

În context, viceprimarul municipiului Chișinău, Irina Gutnic le-a reamintit participanților la ședință că de fapt, ședința a fost organizată pentru a dezbate subiectul reglementării tarifelor și de a identifica soluții imediate în soluționarea problemei majore. 

Potrivit viceprimarului municipiului Chișinău, Irina Gutnic, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” se află într-o situație financiară excepțională, iar amânarea deconectării de la energia electrică pentru datoriile acumulate nu rezolvă situația creată. Reamintim că, administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” a expediat o scrisoare de garanție către ÎCS ,, Premier Energy” prin care se obligă să achite facturile lunare. 

Viceprimarul Irina Gutnic a declarat că unica soluție de a depăși criza din cadrul ACC este : ajustarea extraordinară a tarifului pentru apă și canalizare pe termen scurt, iar pe termen lung modificarea metodologiei aplicate de către Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică și modificarea Legii 303 cu privire la serviciul de alimentare cu apă și canalizare. 

De menționat că, situația financiară dificilă a întreprinderii se datorează mai multor factori. Astfel, din cauza creșterilor mari ale prețurilor de achiziție, în special la energia electrică și gazele naturale, care nu au fost deloc sau doar parțial corelate cu tarifele aprobate de către ANRE pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău”, întreprinderea nu a mai fost capabilă să-și onoreze obligațiunile de plată curente în mărimea deplină. La situația din data de 26.01.2023, datoria totală față de furnizorul de gaze naturale datoria totală constituia 31,3 mil. lei, inclusiv 12,3 mil. lei cu termenul de scadență depășit, iar față de alți furnizori și antreprenori datoria totală constituia 38,5 mil. lei, inclusiv 26 mil. lei cu termenul de scadență depășit. Din cauza tarifelor insuficiente la serviciile prestate, pe parcursul anului 2022 și a lunii ianuarie 2023, întreprinderea a acumulat datorii noi în sumă totală de 98,8 mil. lei sau 14% din cifră anuală de afaceri de circa 700 mil. lei în anul 2022.

Dacă în luna ianuarie 2022 ponderea energiei electrice în veniturile din apă și canalizare a constituit 20%, atunci în luna noiembrie – 45% și în luna decembrie – 56%.

Pe de altă parte, deconectările amânate de către „Premier Energy”, furnizorul de energie electrică, nu rezolvă problema, pentru că tarifele aprobate pe 11.01.2023 de către ANRE pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare prestate de către S.A. „Apă-Canal Chișinău” nu acoperă nici măcar consumul curent de energie electrică și nu includ deloc sursele financiare necesare pentru achitarea datoriilor istorice față de furnizorul de energie electrică. Respectiv, întreprinderea în continuare nu va fi capabilă să-și onoreze obligațiunile de plată. Același pot fi spuse și despre deconectările amânate de către furnizorul de gaze naturale.

Aceasta se datorează faptului că metodologia de calcul este una restrictivă și care trebuie îmbunătățită. Drept urmare, calculul tarifelor este acceptat doar reieșind din cheltuielile pentru un an calendaristic. Din acest motiv, în cazul creșterii substanțiale a unor componente, se creează artificial un deficit de mijloace bănești pentru acoperirea cheltuielilor curente majorate comparativ cu media anuală. Volumul de apă intrat în sistem este plafonat în scopul calculului tarifelor, iar cheltuielile cu energia electrică și taxa pentru apă sunt acceptate doar în limita acestui volum, fapt care nu permite niciodată acumularea prin tarife a sumelor necesare pentru plata la buget a taxei pe apa captată și a facturii pentru energia electrică. Cheltuielile cu personalul acceptate în scop tarifar nu țin cont de convențiile colective la nivel național și de ramură, obligatorii pentru orice angajator, dar nici de competitivitatea salariilor pe piața muncii, fapt care lasă operatorii fără surse pentru achitarea unei părți din salarii, un permite plata salariilor competitive și nu permite angajarea personalului pe locurile vacante. Redevențele și amortizările acceptate în scop tarifar ignoră normele contabile și starea reală a activelor. Sunt luate în calcul doar activele existente și doar costul lor istoric, fapt care nu permite acumularea prin tarife a surselor necesare în scopuri investiționale.

Chiar și așa reprezentanții ANRE susțin că ajustarea tarifului s-a făcut în baza actelor legale, iar o nouă ajustare este posibilă doar dacă vor fi reduse pierderile tehnologice ale întreprinderii.  

Experții prezenți la discuție, au propus elaborarea unui Plan de acțiuni menit să reducă pierderile tehnologice și care să ofere mai multe investiții. Însă pentru a elabora acest plan sunt necesare investiții, pe care ACC nu le are în prezent, fără un tarif real, care ar fi permis elaborarea acestui plan și noi investiții.