130 ani de la fondare
Evenimente

Un agent economic a fost debranșat pentru o datorie de circa 320 mii lei!

S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” (ACC) a debranșat un agent economic, pentru datoria debitoare  în suma de circa 320 mii lei. ACC a apelat la această măsură drastică doar după ce anterior, la 1 februarie curent i-a fost expediat avizul de deconectare, iar după ce a expirat termenul de 5 zile s-a purces la suspendarea serviciului de alimentare cu apă prin închiderea și sigilarea vanei.

După ce a fost debranșat, deși Consumatorul noncasnic a depus o cerere pentru întocmirea unui grafic privind achitarea reeșalonată  a datoriilor, până în prezent acesta nu a indicat modalitatea, dar și termenul/periodicitatea de achitare a restanței accumulate.

În acest context vă informăm că, agentul economic respectiv va fi reconectat doar după ce va achita cel puțin 30% din datoria existentă. Eșalonările la plată se fac pe o perioadă de cel mult 6 luni, cu plata unui avans de 30% din valoarea debitului restant. Debitorul are obligația, ca odată cu plata ratei stabilite, să își achite și factura curentă. În paralel, specialiștii ACC sunt gata să ofere consultanță în ceea ce privește modalitățile de achitare a facturilor.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” avertizează repetat, toţi Consumatorii casnici și non-casnici, să achite în cel mai scurt timp datoriile curente pentru apa consumată, pentru a putea beneficia de serviciile prestate de furnizorul de apă.  Cei care nu se vor conforma și vor continua să aibă datorii pentru consumul de apă, riscă să fie debranșați de la reţea.

Mai mult, îndemnăm toți Comsumaotrii să respecte prevederile Legii 303 cu privire la alimentarea cu apă și canalizare în special art. 17, lit. g) și să achite serviciile prestate în termenii indicați în factură.

Prin urmare: în cazul neachitării facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu pct. 145 lit. (e) Regulament de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apa și canalizare din mun Chișinău, aprobat prin Decizia CMC nr. 14/11 din 11.08.2020, Consumatorii vor  fi  deconectați de la reţeaua de alimentare cu apă şi/sau canalizare instalaţiile interne, iar  reconectarea la reţelele de alimentare cu apă şi/sau canalizare va fi posibilă doar după înlăturarea cauzelor care au condus la deconectare şi după achitarea tarifului pentru reconectare.

Precizăm că, neachitarea acestor restanțe nu permite S.A. „Apă-Canal Chişinău”, să-și onoreze obligațiunile față de alți furnizori și prestatori de servicii. De asemenea,  S.A. „Apă-Canal Chişinău” face apel și către Gestionarii fondului locativ cu un nivel redus de achitari să impulsioneze plata facturilor, pentru a Evita eventuale deconectări de la rețea.

Administrația furnizorului de apă reiterează că neachitarea facturilor,  nu îi va scuti pe datornici de obligaţiunile contractuale față de furnizorul de apă, iar pentru a nu fi aplicate acțiuni privind înnaintarea în instanța de judecata a cererilor încasarea datoriilor, executarea silită, interdicția de a părăsi țara, sechestrarea bunurilor, acțiuni ce presupun cheltuieli suplimentare încasate din contul debitorilor, rău-platnicii sunt invitați să-și achite în termen restrâns datoriile.