de la fondare
Evenimente

Comunicat de presă

Până pe data de 13.01.2023, S.A. „Apă-Canal Chișinău” a facturat consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare la tarifele aprobate de către ANRE în anul 2017. La aprobarea acestora s-a luat în calcul un cost anual pentru energia electrică în mărime de 134,3 mil. lei (TVA nu este inclus) sau 11,2 mil. lei în medie pentru o lună, din care circa 98,5% ține de furnizorul de ultimă opțiune „Premier Energy”, 132,2 mil. lei/an sau 11 mil. lei/lună fără TVA. Iar în tarifele aprobate pe data de 11.01.2023, cheltuielile anuale pentru energia electrică constituie 208,8 mil. lei sau 17,4 mil. lei/lună, deși valoarea prognozată a acestora constituie 225,2 mil. lei/an sau 18,8 mil. lei/lună (TVA nu este inclus). Din start, tarifele pentru apă și canalizare valabile începând cu 13.01.2023 nu pot acoperi facturile pentru energia electrică în medie în sumă de 1,4 mil. lei/lună fără TVA, 16,4 mil. lei/an fără TVA sau circa 20 mil. lei/an inclusiv TVA.

În anul 2022 ANRE a aprobat multiple majorări ale prețurilor reglementate pentru energia electrică, însă nicio modificare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. „Premier Energy”, furnizorul principal de la care S.A. „Apă-Canal Chișinău” achiziționează energia electrică, a înaintat spre plată facturi cu aplicarea prețurilor la energia electrică care au fost aprobate și cunoscute ANRE. Din cauza majorărilor de preț, începând cu luna mai 2022, facturile pentru energia electrică au depășit media lunară a cheltuielilor pentru energia electrică acoperită de tarifele aprobate în anul 2017, iar cele mai mari facturi au fost pentru luna noiembrie și decembrie, în valoare totală de 21,1 mil. lei și, respectiv, 27,2 mil. lei fără TVA.

În total pentru anul 2022, „Premier Energy” a furnizat S.A. „Apă-Canal Chișinău” energie electrică în valoare de 176 mil. lei fără TVA sau 211,2 mil. lei inclusiv TVA. Valoarea obligațiunilor respective depășește indiscutabil încasările cu aplicarea tarifelor în vigoare la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, alocată pentru energia electrică.

Nu pot fi ignorate creșterile pe toate celelalte tipuri de cheltuieli, în special cheltuielile de personal, la materiale și serviciile achiziționate, neacoperite integral de tarifele aplicate în cursul anului 2022. La fel, a crescut serviciul datoriei față de BERD și BEI, în total până la 78,6 mil. lei, iar serviciul datoriei față de băncile locale a constituit peste 40 mil. lei. Deși serviciul total al datoriei față de instituțiile financiare a fost de peste 118 mil. lei, iar investițiile în afara celor finanțate în cadrul proiectelor cu finanțare din exteriorul țării, doar contractate de la terți, au constituit 16,1 mil. lei, în tarifele aplicate în cursul anului 2022 existau mijloace alocate pentru aceste scopuri în mărime de doar 100,3 mil. lei pentru aceste scopuri.

De aici s-a format și datoria enormă față de „Premier Energy”, care la data de astăzi, 06.02.2023, constituie 65,8 mil. lei, la care se adaugă penalitatea înaintată în sumă de 0,24 mil. lei.

O situație similară se atestă și în cazul energiei termice produse de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, pentru că componenta gazelor naturale în tariful pentru energia termică aplicat efectiv în cursul anului 2022 nu acoperă obligațiunile întreprinderii nici într-o lună. Deși au avut loc mai multe ajustări ale tarifului la energia termică produsă de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”, veniturile totale pentru anul 2022 din această activitate acoperă practic doar cheltuielile pentru gazele naturale, dar nu și salariale, impozite, serviciile achiziționate indispensabile. Pentru că un serviciu nu poate fi prestat efectiv doar cu o componentă de cost, cea a gazelor naturale, încasările au fost folosite pentru achitarea tuturor tipurilor de obligațiuni, evident în măsură incompletă, fapt care a condus la formarea începând cu sezonul de încălzire 2022-2023 a datoriei față de furnizorul de gaze naturale.

Începând cu luna ianuarie 2022, pentru S.A. „Apă-Canal Chișinău” a fost aprobat tariful de 1 479 lei/Gcal, ca includea cheltuieli pentru gazele naturale în mărime de 32,27 mil. lei/an sau 6,45 mil. lei fără TVA în medie pentru o lună din sezonul de încălzire. Iar în tariful de 3 134 lei/Gcal în vigoare începând cu 01.11.2022, componenta gazelor naturale constituia 58,38 mil. lei/an sau 11,68 mil. lei fără TVA în medie pentru o lună din sezonul de încălzire.

Realmente însă, cheltuielile anuale pentru gaze naturale au constituit 58,03 mil. lei fără TVA, din care 50,28 mil. lei aferentă producerii energiei termice și 7,75 mil. lei aferentă serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru producție de energie termică, în perioada ianuarie-martie gazele naturale au însumat în medie 7,89 mil. lei/lună, 0,97 mil. lei în perioada aprilie-octombrie, 9,58 mil. lei în luna noiembrie și 16,05 mil. lei în decembrie 2022.

Deci, din încasările pentru energia termică livrată, în ianuarie-martie S.A. „Apă-Canal Chișinău” urma să achite gaze naturale în sumă de la 7 la 9,1 mil. lei fără TVA având sursă în tariful la energia termică pentru doar 6,45 mil. lei, în noiembrie urma să acopere 9,58 mil. lei având posibilitatea să acopere doar consumul integral de 9,58 mil. lei plus circa 2,1 mil. lei pentru a acoperi deficitul din prima jumătate de an, iar în decembrie urma să acopere 16,05 mil. lei, având posibilitatea să acopere din tariful pentru energia termică doar circa 11,68 mil. lei.

De aici s-a format și datoria enormă față de „Moldovagaz”, care la data de astăzi, 06.02.2023, constituie 30,53 mil. lei.

Pentru că sunt comparate cu valorile acceptate în calculul tarifelor pentru energia termică, cu excepția sumelor datoriilor, toate sumele sunt menționate doar fără TVA, care la energia electrică se aplică în mărime de 20% și la gazele naturale în mărime de 8%.

Facturi MoldovaGaz

Facturi Premier Energy