130 ani de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de colector probe la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă angajează colector probe, categoria 3, în cadrul Departamentului investigații de laborator și management. Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- locul de muncă este echipat;

- salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- posibilitatea de promovare în funcție;

- pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- personal prietenos cu manageri responsabili;

- program de muncă în reglementat conform legislației în vigoare.

 Cerinţe:

– să efectueze la timp și calitativ prelevarea probelor de apă de suprafață, apă freatică, apă epurată, apă uzată, sedimente, conform graficului de prelevare;

– să efectueze operațiunile de eșantionare a probelor în conformitate cu metodele aprobate și procedurile stabilite la prelevarea, conservarea și transportarea probelor;

– să depoziteze probele, recipientele și instrumentele în locuri prestabilite;

– să înregistreze în registrul de evidență a mostrelor prelevate;

– să asigure ca recipientele cu probe să fie etichetate sau notate cu date concrete de identificare a probei.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii medii, cu vârsta nu mai mică de 21 ani și care trebuie să respecte regulile de conduită etică și de comunicare; dar și să posede limba oficială a Republicii Moldova, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-834 zilnic, între orele 08.00-16.00. De asemenea, persoana de contact este Tatiana Velenciuc, șef Laborator central ape uzate, care poate fi contactată la numărul de telefon - 022 256716.