de la fondare
Evenimente

Comunicat informativ

Pe data de 11.01.2023, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat ajustarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și a aprobat tariful pentru producerea și transportul apei pentru viitorii operatori regionali din raioanele Strășeni și Călărași.

 

Aprobarea tarifelor a avut la bază câteva cereri:

  • Scrisoarea nr. 01-29504 din 28.12.2022 – pentru tariful de transport al apei;
  • Scrisoarea nr. 01-29606 din 30.12.2022 – pentru tarifele de la apa potabilă, apa tehnologică și serviciul de canalizare din aria de operare existentă, actualizată prin scr. nr. 01-314 din 09.01.2023.

 

Tarifele aprobate constituie după cum urmează:

Specificare

2017, aprobate HANRE 230/2017

Propus spre aprobare de ACC pentru anul 2023

Aprobat ANRE 11.01.2023

Variatii, aprobat comparativ cu nivelul propus spre aprobare

Variatii, aprobat comparativ cu nivelul aprobat anterior

 +/- abs

 +/- rel

 +/- abs

 +/- rel

Tarife medii apă (SAP și SAT) + canalizare (SC)

13,61

19,18

17,18

-2,00

-10,4%

+3,57

+26,2%

inclusiv apă potabilă (SAP) + canalizare (SC)

13,64

19,20

17,22

-1,98

-10,3%

+3,58

+26,2%

Apă potabilă (SAP)

9,57

13,26

11,54

-1,72

-13,0%

+1,97

+20,6%

Apă tehnologică (SAT)

8,86

12,62

10,32

-2,30

-18,2%

+1,46

+16,5%

Canalizare (SC)

4,07

5,94

5,68

-0,26

-4,4%

+1,61

+39,6%

Consumatori casnici, apă potabilă și canalizare (SAP + SC)

10,69

X

15,30

X

X

+4,61

+43,1%

Apă potabilă (SAP)

8,65

X

11,12

X

X

+2,47

+28,6%

Canalizare (SC)

2,04

X

4,18

X

X

+2,14

+104,9%

Alţi consumatori (SAP + SC)

24,46

X

24,46

X

X

-

-

Apă potabilă (SAP)

13,29

X

13,29

X

X

-

-

Canalizare (SC)

11,17

X

11,17

X

X

-

-

Tarife de producere și transport al apei în vederea redistribuirii

 

 

 

 

 

 

 

Tarif transport apă la hotarul arie de operare existente

 

4,36

X

   

X

X

Tarif transport apă viitorilor operatori regionali din r. Strășeni și Călărași

 

6,66

5,60

-1,06

-15,9%

X

X

 

Veniturile anuale necesare pentru anul 2023, care ar permite achitarea integrală a facturilor și oricărui tip de obligațiuni curente, este de 847,5 mil. lei. Acestea ar putea fi asigurate cu tariful mediu total de 19,18 lei/m3 propus spre aprobare.

Însă, ca urmare a neacceptării de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a unor sume substanțiale în componența cheltuielilor, tarifele aprobate pe data de 11.01.2023 presupun din start un deficit de 81,8 mil. lei doar pentru activitatea operațională curentă, fără a ține cont de datoriile acumulate pe parcursul anului 2022, an în care ANRE a refuzat să adopte o decizie de aprobarea a tarifelor pentru ACC, deși întreprinderea nu-și mai putea onora în cuantum deplin obligațiunile de plată nici față de furnizorul de energie electrică și, nici față de alți furnizori.

Reglementările existente permit ANRE diminuarea cheltuielilor luate în calculul tarifelor, însă nu permit includerea în tarifele aprobate a datoriilor istorice formate ca urmare a aplicării unor tarife neajustate de‑a lungul anilor și, în special, nu permit plata serviciului datoriei pe împrumuturile investiționale externe, fără de care modernizarea infrastructurii nu este posibilă. Doar datoriile față de furnizori și antreprenori, la 01.01.2023, constituiau peste 110 mil. lei, din care peste 51 mil. lei – pentru energia electrică și 24 mil. lei pentru gazele naturale (circa ¾ din această datorie ține de activitatea reglementată de ANRE de producere și furnizare a energiei termice de la centralele termice „Codru”, „Aeroport” și „Costiujeni”). Din această datorie de 110 mil. lei, peste 65 mil. lei sunt cu termenul de peste o lună, deși fiind cu termenul de scadență depășit. La acestea urmează a fi însumate datoriile pe împrumuturile locale curente, care la data de 01.01.2023 constituiau peste 16 mil. lei, dar și serviciul datoriei pe creditele investiționale oferite de către BERD și BEI conform contractelor semnate în anul 2013, care în anul 2023 va constitui peste 118 mil. lei.

Deci, cu un deficit pentru activitatea curentă din neacceptarea în componența tarifelor a unei sume de circa 82 mil. lei, plus datoriile istorice față de furnizori și antreprenori în valoare de 65 mil. lei, plus datoriile cu scadență în anul 2023 față de băncile locale, plus cele față de BERD și BEI, ACC se va confrunta în anul 2023 cu un deficit total în valoare de peste 280 mil. lei. Acestea nu țin cont de investițiile curente pe care urmează să le efectueze întreprinderea pentru a asigura continuitatea serviciului. Dacă le vom adăuga și pe acelea, în anul 2023, deficitul va depăși suma de 300 mil. lei.

Acest fapt semnifică incapacitate de plată vădită. Datoriile față de furnizorul de energia electrică vor continua să se majoreze, întreprinderea nu va fi capabilă să acumuleze mijloacele financiare necesare pentru a efectua vărsămintele în fondul de dezvoltare, care este sursa de plată a serviciului datoriei față de creditorii externi și de finanțare a investițiilor ordinare, nu va fi capabilă să ajusteze nivelul salariilor până la nivelul recomandat de autoritățile publice și partenerii în cadrul dialogului social pentru a se asigura că angajații sunt menținuți la locurile de muncă, nu va fi capabilă să achiziționeze materiale și servicii pentru acoperi necesitățile curente.