de la fondare
Evenimente

Centrul unic de informare: mereu alături de consumatori! Circa 10656 consumatori deserviți în luna decembrie 2022!

          Centrul unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chişinău” oferă consumatorilor şi solicitanţilor diverse servicii în vederea soluţionării prompte a problemelor ce ţin de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea obținerii Avizului de branșare/racordare pentru alimentare cu apă şi de canalizare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor de livrare a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, până la achitarea facturilor pentru serviciile prestate, oferind răspunsuri la orice gen de întrebare.

Astfel, pe parcursul lunii decembrie 2022, numărul total de consumatori deserviţi de către angajaţii Centrului unic de informare a fost de 10656, fiind oferite servicii de informare pentru 4255 de consumatori, au fost înregistrate 317 de scrisori, au fost primite 233 cereri privind reîncheierea contractelor directe (Sectorul apartamente), 327 de cereri cu privire la încheierea contractelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Consumatori casnici şi noncasnici), 765 cereri privind încheierea contractelor directe (ACC, APLP, CCL), 95 de cereri cu privire la încheierea contractelor directe cu proprietarii apartamentelor din ÎMGFL și 30 cereri privind rezoluțiunea contractelor.

Concomitent, au fost înregistrate 1217 apeluri telefonice, precum și recepționate 159 decereri privind eliberarea Avizului de branșare/racordare, 89 de cereri privind permisul de branșare/racordare.

Centrul unic de informare al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” depune eforturi sporite pentru a menţine o conlucrare eficientă cu consumatorii, fiindu-le mereu alături.