de la fondare
Evenimente

Consiliul Municipal Chișinău a aprobat noi tarife provizorii la apă și canalizare

Consiliul municipal Chișinău a aprobat ajustarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă. Noile tarife sunt provizorii și intră în vigoare odată cu publicarea în sursele mass-media locale și în Registrul de stat al actelor locale. Potrivit unui amendament votat, acestea se vor aplica până la emiterea avizului de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Astfel,  pentru consumatorii casnici, tariful mediu calculat pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă va constitui 16,32 lei/m3, iar pentru serviciul de canalizare – 6,62 lei, respectiv în total – 22,94 lei, iar pentru consumatorii non-casnici a fost aprobat tariful de 16,32 lei pentru apă și 10,26 lei pentru canalizare, în total 26,58 lei, fără TVA.

Menționăm că decizia de adoptare a tarifelor a fost aprobată cu respectarea cadrului legal, având ca temei următoarele prevederi legale.

Conform prevederilor art. 53 alin. (2) și 54 alin. (1) din Codul administrativ RM, competența materială a autorității publice este reglementată prin lege și se stabilește la momentul inițierii procedurii administrative.

Astfel, din prevederile art. 35 alin. (8) – (11) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303/2013 rezultă expres competența materială a Consiliului local de a aproba tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, dacă această competență n-a fost delegată pe deplin Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. De asemenea, art. 19 din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală prevede că, în realizarea competențelor sale, consiliul local adoptă decizii.

În acest sens, sunt relevante prevederile art. 10 alin. (1) din Codul administrativ RM, în conformitate cu care actul administrativ individual este orice dispoziţie, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public. Ca urmare, prin aprobarea deciziei de către Consiliul municipal Chișinău procedura administrativă privind aprobarea tarifelor la solicitarea operatorului S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” s-a finalizat în temeiul prevederilor art. 78 din Codul administrativ RM. Se recunoaște faptul că în procedura administrativă de aprobare a tarifelor inițiată de către Consiliul municipal Chișinău mai participă, conform art. 79 din Codul administrativ RM și art. 35 din Legea nr. 303 din 13.12.2013, și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, revenindu-i atribuția de emitere a unui aviz. Avizul Agenției este doar operațiune administrativă reglementată de prevederile art. 15 și art. 79 din Codul administrativ RM.

Ca urmare, având în vedere lipsa avizului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică și pornind de la faptul că decizia privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare este un act administrativ individual, Consiliul municipal Chișinău a înzestrat decizia adoptată la data de 25.11.2022 cu dispoziții adiționale prin prisma prevederilor art. 138 alin. (1) și (4) din Codul administrativ RM. Scopul dispozițiilor adiționale a unui act administrativ individual constă în posibilitatea emiterii și restricționării acestuia chiar dacă nu sunt întrunite toate faptele (cerințele) la data emiterii. În acest caz, tarifele la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de către Consiliul municipal Chișinău prin decizia din 25.11.2022 vor fi aplicate până la emiterea de către Agenție a avizului pe marginea acestora.  

         De menționat că ultima ajustare a tarifului la apă și canalizare a  avut loc în anul 2017, respectiv decizia de ajustare a tarifului este una imperativă, or în condițiile unui tarif care nu acoperă costurile și obligațiile operatorului,  este inevitabilă  insolvabilitatea întreprinderii și  sistarea serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare.