de la fondare
Evenimente

Centrul unic de informare: mereu alături de consumatori! Circa 10156 consumatori deserviți în luna octombrie curent!

Centrul unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chişinău” oferă consumatorilor şi solicitanţilor diverse servicii în vederea soluţionării prompte a problemelor ce ţin de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea elaborării Avizului de branșare/racordare pentru alimentare cu apă şi de canalizare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor de livrare a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, până la achitarea facturilor pentru serviciile prestate, oferind răspunsuri la orice gen de întrebare.

Astfel, pe parcursul lunii octombrie curent, numărul total de consumatori deserviţi de către angajaţii Centrului unic de informare a fost de 10156, fiind oferite servicii de informare pentru 4208 de consumatori, au fost înregistrate 285 de scrisori, au fost primite 311 cereri privind reîncheierea contractelor directe (Sectorul apartamente), 480 de cereri cu privire la încheierea contractelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Consumatori casnici şi noncasnici), 445 cereri privind încheierea contractelor directe (ACC, APLP, CCL), 185 de cereri cu privire la încheierea contractelor directe cu proprietarii apartamentelor din ÎMGFL și 37 cereri privind rezoluțiunea contractelor.

Concomitent, au fost recepționate 278 de cereri privind eliberarea Avizului de branșare/racordare, 64 de cereri privind permisul de branșare/racordare și 69 cereri privind desemnarea persoanei responsabile pentru supravegherea tehnică, fiind înregistrate 873 apeluri telefonice.

În perioada de referinţă, au fost oferite servicii contabile pentru 908  consumatori, iar 3489 consumatori au efectuat achitarea în casierie a facturilor emise de Î.M. „Infocom”, APLP, ACC, CCL.

Centrul unic de informare al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” depune eforturi sporite pentru a menţine o conlucrare eficientă cu consumatorii, fiindu-le mereu alături.