130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. ,, Apă-Canal Chișinău” aplică un PLAN de eficientizare a consumului de energie electrică!

În scopul raționalizării și eficientizării consumului de energie electrică, ca urmare a creșterii prețurilor la resursele energetice și a situației precare în domeniul energetic în cadrul întreprinderii S.A. „Apă-Canal Chişinău” urmează a fii executate următoarele măsurii:

1. Utilizarea la strictă necesitate a aparatelor de sudură și a altor utilaje tehnologice, la următoarele departamente: DACVV, DSPPAS, DTAC, DACI, DEAU. Responsabil: Șefii Departamentelor sus-indicate;

 

2. Între orele 08:00-10:00, utilizarea la minim a utilajului tehnologic din cadrul sectorului electromecanic a Departamentului energetic, Responsabil: șef adjunct, Departamentul energetic;

 

3. Reieșind din posibilitățile tehnice și specificul activității, în special în zonele neutilizate se vor deconecta instalațiile de iluminat interior, Responsabil: Toții șefii de departamente;

 

4. În timpul orelor de vârf: 06:00-10:00, 17:00-23:00, la obiectivele cu personal permanent (SPAU, SPA, SE ș.a.) se vor deconectara instalațiile de iluminat exterior. Responsabil: Șef Departamentul Dispecerat (cu executarea controalelor inopinante în orele respective de către electricianul de serviciu, cu raportarea zilnică la volanta de dimineață);

 

5. La obiectivele cu posibilitatea de încălzire cu surse ce nu folosesc energia electrică (combustibili solizi), în timpul orelor de vârf: 06:00-10:00, 17:00-23:00, se va exclude utilizărea instalațiilor alternative de asigurare cu agent termic (aparate de aer condiționat, încălzitoare electrice etc.) Responsabil: Toții șefii de departamente;

 

6. În timpul orelor de vârf: 06:00-10:00, 17:00-23:00 se va exclude utilizărea aparatelor cu consum înalt de energie electrică (electrocasnice, reșouri, plite) Responsabil: Toții șefii de departamente;

 

7. După încheierea programului de lucru se vor deconecta complet (calculatoarele sau alte instalații) ce nu sunt vitale pentru procesul de lucru. Responsabil: Toții șefii de departamente;

 

8. Se vor deconecta aparatele consumatoare de energie electrică de la priză, atunci când acestea nu sunt folosite, pentru a evita consumul de energie în regim stand-by. Responsabil: Toții șefii de departamente;

 

9. Sunt deconectate ascensoarele din blocul administrativ str. Albișoara 38; Responsabil: Șef Departamentul general administrativ;

 

10. Vor fi organizate instruiri pentru angajații din subordine cu privire la importanța eficientizării consumului de energie electrică și cu prevederele prezentului Ordin. Responsabil: Toții șefii de departamente

 

11. Vor fi revizuite limitele consumului auxiliar de energie electrică conform necesității reducerii și eficientizării consumului, pentru compartimentele din cadrul departamentelor S.A. „Apă-Canal Chişinău” pentru anul 2023. Responsabil: Șef adjunct Departamentul energetic;

 

12. Controlul executării măsurilor sus-indicate se pune în seama șefului Departamentului energetic.