130 ani de la fondare
Evenimente

Administrația S.A. „Apă-Canal Chişinău” prezentă la expoziția ,,Ecomondo Key Energy” din Italia!

 

În perioada 8-11 noiembrie 2022, directorul general al S.A. ,, Apă-Canal Chișinău”, Irina Gutnic participă la expoziția ,,Ecomondo Key Energy”, care are loc în Rimini, Italia. Scopul vizitei este identificarea și implementarea tehnologiilor verzi, energiei regenerabile, dar și a altor oportunități de eficientizare a activității întreprinderii, subiecte destul de actuale în contextul crizei energetice. 

Astfel, timp de câteva zile, directorul general al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, Irina Gutnic a purtat discuții cu mai mulți investitori. În cadrul acestor discuții, investitorii au fost familiarizați cu procesele tehnologice aplicate de furnizorul de apă. Scopul principal al acestor întrevederi a fost identificarea celor mai bune soluții de valorificare a nămolului produs la Stația de epurare, Chișinău. Or, din nămolul prelucrat la Stația de epurare se poate produce atât energie electrică, cât și biogaz, dar și îngrășăminte utilizate în agricultură. 

De asemenea, directorul general al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, Irina Gutnic s-a documentat și cu soluțiile chimice și biologice de odorizante folosite la prelucrarea nămolului. În acest context, a lansat o invitație de participare companiilor străine prezente la ,,Ecomondo Key Energy”, la procedura de achiziție care este lansată recent de către furnizorul de apă privind procurarea reactivilor chimici sau alt proces tehnologic pentru prelucrarea nămolului, în scopul stabilizării şi înlăturării mirosurilor emanate de acesta la Stația de epurare a mun. Chişinău.

De menționat că, expoziția ,,Ecomondo și Key Energy”, este o platformă de afaceri și cercetare autorizată, unde companiile publice și private din mai multe țări, administrațiile locale și lumea științifică sunt prezenți. La această expoziție au fost prezentate un șir de strategii europene care ghidează tranziția ecologică și energetică: proiecte și politici publice.