130 ani de la fondare
Evenimente

Monitorizarea calităţii apei în mun. Chişinău prioritate pentru angajații furnizorului de apă! Circa 16125 probe de apă au fost prelevate în luna octombrie!

 

S.A. „Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi până la robinetele consumatorilor, atât în laboratoarele proprii - Laboratorul Staţiei de apă Nistru (LSAN) şi Laboratorul apă potabilă (LAP), ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006, cât şi în laboratoarele unor instituţii specializate.

Aşadar, înainte de pomparea în reţeaua de distribuţie a mun. Chişinău, apa este testată zilnic la peste 25 parametri fizico-chimici şi bacteriologici. Pe parcursul lunii octombrie, angajaţii Laboratorului apă potabilă şi Laboratorului Staţiei de apă Nistru au prelevat 16125 probe de apă, comparativ cu 15125, fiind efectuate 31385 de încercări fizico-chimice, comparativ cu 30331, și 3379 de încercări bacteriologice, comparativ cu 3255.  

Probele au fost prelevate din fluviul Nistru, punctele de recepţie a apei la etapele de tratare a Staţiei de tratare or. Chişinău şi Staţiei de apă Nistru, rezervoarele de apă potabilă, reţeaua centralizată de distribuţie a mun. Chişinău, fântânile arteziene şi fântânile cu izvor local, aflate în gestiunea ACC, precum şi cele din apeductele nou-construite, care ulterior se conectează la sistemul centralizat municipal, după înlăturarea scurgerilor, examinarea plângerilor clienţilor, de la agenţi economici şi persoane fizice etc.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” face eforturi permanente pentru a furniza locuitorilor urbei o apă de calitate, curată, însă trebuie ştiut, că pentru menţinerea calităţii apei furnizate prin reţeaua publică de alimentare, este necesară şi o bună întreţinere a instalaţiilor interioare ale consumatorilor.

Reamintim, că rezultatele investigaţiilor fizico-chimice şi bacteriologice ale apei potabile distribuite în reţeaua centralizată de alimentare cu apă, sunt publicate trimestrial pe site-ul S.A. „Apă-Canal Chişinău”: www.acc.md.