de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează inginer-chimist!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează inginer-chimist în cadrul Laboratorului apa Stația, Nistru.  Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la Departamentul resurse umane al întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

Cerințe:

- Să înregistreze probele de apă recepționate în laborator, să păstreze integritatea și securitatea probelor de apă prin aplicarea condițiilor corecte de păstrare și manipulare a probelor analizate;

- Să preleveze probele de apă potabilă, apă de suprafață, apă subterană din punctele de control și după înlăturarea scurgerilor, conform programelor de lucru aprobate de către directorul general și probelor neplanificate;

- Să prepare şi să manipuleze substanţe chimice, reagenți chimici, soluţii compuse de titrare şi soluţii ale reactivilor chimici de toate concentraţiile, să folosească corect şi adecvat materialele de lucru, să efectueze corect determinările cu respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

- Să efectueze la timp și calitativ investigațiile fizico-chimice de diferită complexitate conform documentelor normative, metodelor și procedurilor specifice stabilite în cadrul laboratorului şi să posede cunoştinţe matematice necesare pentru efectuarea calculelor și exprimarea rezultatelor.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii în domeniul chimiei, precum și cunoștințe în operare cu utilajul de laborator.

Pentru detalii, Vă puteți adresa la numere de telefon: 022-256-834, persoana de contact, Cătălina DORU, șef DRU, 022-489-832, Elena GUSEV, șef Laborator,  zilnic, între orele 08.00-16.00, sau  expediați pe emailul eguseva@acc.md.