130 ani de la fondare
Evenimente

În atenţia consumatorilor, circulă Ştiri false!

Informația difuzată pe rețelele de socializare privind avaria ce a avut loc în râul Nistru, iar drept urmare  apa potabilă din robinet nu poate fi întrebuințată, este total falsă.

Reprezentanţii S.A. „Apă-Canal Chişinău” monitorizează zilnic, din oră în oră, calitatea apei potabile, la procesul de captare a apei brute din fluviul Nistru şi la toate etapele proceselor de tratare a apei, la Staţiile de tratare a apei din or. Vadul lui Vodă şi din or. Chişinău, la ieşire din staţiile de tratare a apei, precum şi din reţelele de distribuţie apei potabile, prin intermediul Laboratoarelor proprii - Laboratorul Staţiei de apă Nistru şi Laboratorul central apă potabilă, ambele fiind acreditate, în conformitate cu cerinţele standardului internaţional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006. Totodată, calitatea apei este monitorizată şi de către laboratoarele instituţiilor de stat.

S.A. „Apă-Canal Chişinău” vă asigură că calitatea apei potabile distribuite în sistemul centralizat de alimentare cu apă din gestiunea operatorului corespunde normelor de calitate stipulate în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile, iar abateri de la calitate nu au fost depistate.