de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează mașinist la excavatoare!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează mașinist la excavatoare, categoria 5.  Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la Departamentul resurse umane al întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de  şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

 

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

Cerințe:

-Să conducă excavatorul cu o singură cupă cu volumul cupei mai mare de

0,5 m3 la îndeplinirea lucrărilor de excavare a pământului de diferite categorii la diverse adâncimi a frontului de excavaţie, încărcarea, planificarea, reparaţia, testarea şi reglarea mecanismului, conform categoriei sale;

-Să supravegheze permanent starea tehnică a mecanismului atribuit;

-Maşinistul la excavatoare, categoria 5 îndeplineşte lucrări de: excavare a

pământului de diferite categorii la diverse adâncimi a frontului de excavaţie, încărcă, planifică, repară, testează şi reglează mecanismul.

 

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale şi deţine permisul de conducere al excavatorului, care a trecut un examen medical şi deține vechime în muncă cel puţin de 3 ani.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la nr. de tel.: 0 22 256 834, zilnic, între orele 08.00-16.00.