129 ani de la fondare
Evenimente

Centrul unic de informare: mereu alături de consumatori! Circa 10012 consumatori deserviți în luna iulie curent!

Centrul unic de informare al S.A. „Apă-Canal Chişinău” oferă consumatorilor şi solicitanţilor diverse servicii în vederea soluţionării prompte a problemelor ce ţin de domeniul alimentării cu apă şi de canalizare, începând cu solicitarea elaborării Avizului de branșare/racordare pentru alimentare cu apă şi de canalizare, coordonarea proiectelor de construire a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, perfectarea contractelor de livrare a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, până la achitarea facturilor pentru serviciile prestate, oferind răspunsuri la orice gen de întrebare.

Astfel, pe parcursul lunii iulie curent, numărul total de consumatori deserviţi de către angajaţii Centrului unic de informare a fost de 11815, fiind oferite servicii de informare pentru 3742 de consumatori, au fost înregistrate 350 de scrisori, au fost primite 230 cereri privind reîncheierea contractelor directe şi 415 cereri privind încheierea contractelor directe (Sectorul apartamente), 469 de cereri cu privire la încheierea contractelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Consumatori casnici şi noncasnici), 35 de cereri cu privire la rezoluţiunea contractelor, 149 de cereri cu privire la încheierea contractelor directe cu proprietarii apartamentelor din ÎMGFL nr. 1-23.

Concomitent, au fost recepționate 372 de cereri privind eliberarea Avizului de branșare/racordare, 64 de cereri privind permisul de branșare/racordare și 97 cereri privind desemnarea persoanei responsabile pentru supravegherea tehnică, fiind înregistrate 895 apeluri telefonice.

În perioada de referinţă, au fost oferite servicii contabile pentru 1255 de consumatori, iar 3449 de consumatori au efectuat achitarea în casierie a facturilor emise de Î.M. „Infocom”, APLP, ACC, CCL în sumă de 163682,65 lei etc.

Centrul unic de informare al S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” depune eforturi sporite pentru a menţine o conlucrare eficientă cu consumatorii, fiindu-le mereu alături.