130 ani de la fondare
Evenimente

Administrația S.A. „Apă-Canal Chişinău” a invitat la discuții agenții economici din sfera vinicolă!

 

Ca urmare a invitației lansate de către aministrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, vineri, 5 august a avut loc o ședința comuna cu agenții economici din sfera vinicolă, producători de băuturi alcoolice, potențiali operatori care deversează ape uzate cu depășiri ale concentrațiilor maximal admisibile (CMA). Scopul ședinței a fost prevenirea și combaterea deversărilor în salvă în rețeaua publică centralizată, a apelor uzate cu concentrații depășite. În context, Irina Gutnic, director general al S. A. ,,Apă-Canal Chișinău” a solicitat agenților economici să își revadă procesul tehnologic și să respecte prevederile Hotărârii de Guvern nr. 950 cu privire la construcția instalațiilor și stațiilor de epurare proprii, iar în lispa acestora să încheie contracte cu furnizorul de apă pentru deversarea apelor uzate. Fapt ce va permite evitarea deconectării agenților economici de la serviciile de apă și canalizare.

Agenții economici care nu se vor conforma cerințelor și soluțiilor înaintate de administrația furnizorului de apă și vor continua să deverseze ape uzate cu depășiri, vor achita în continuare plăți suplimentare, vor primi prescripții. Iar în rezultat, furnizorul de apă va fi obligat să îi deconecteze de la serviciile de apă și de canalizare. Inițiativa a fost lansată de către Irina Gutnic, director general al S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” prin care își dorește inițierea unui proces de comunicare direct cu agenții economici. Scopul fiind preîntimpinarea și evitarea deversărilor de ape uzate cu concentrații depășite. Astfel încât să fie stabilit un parteneriat comun cu agenții economici și implementarea acelor soluții alternative premise de lege: cum ar fi revederea procesului tehnologic, construirea instalațiilor locale. Mai mult, în cazul în care, vor fi instalații locale se vor incheia contracte cu furnizorul de apă pentru ca apele uzate și reziduurile să fie evacuate. Prin urmare, pentru a evita deconectările agenților economici de la serviciul public de canalizare și pentru neadmiterea unui blocaj economic, administrația furnizorului de apă propune consolidarea eforturilor comune.

Agenții economici prezenți la ședință au anunțat că se lucreaza intensiv în continuare pentru a găsi cea mai optimă soluție de întreprindere a masurilor pentru fiecare întreprindere în parte și au anunțat că au deja proiecte/scheme conform cărora vor întreprinde toate măsurile necesare.

În context, reamintim că, specialiștii ACC monitorizează zilnic activitatea agenților economici. Reieșind din faptul că, vara și toamna, producătorii vinicoli activează la maximum, aceștia sunt îndemnați să utilizeze stațiile proprii de epurare la capacitate totală, pentru a evita deversările cu depășiri, dar și răspândirea mirosului neplăcut în oraș. De asemenea, în timpul apropiat, S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, va încheia contracte directe cu toți agenții economic din Zona Economică Liberă.

Specialiștii furnizorului de apă sunt gata să inițieze discuții suplimentare cu fiecare întreprindere în parte pentru a găsi cele mai eficiente și optime soluții de a rezolva problema poluarii aerului/apei în mun. Chișinau.