129 ani de la fondare
Evenimente

Specialiștii ACC au inițiat un amplu proces de inventariere a locurilor de consum!

Angajaţii furnizorului de apă au inițiat Campania de inventarierea a locurilor de consum din raz mun. Chișinău, inclusiv și din suburbii în scopul depistării și identificării încălcărilor în evidența serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, conectărilor neautorizate, consumurilor frauduloase, lipsei contractelor, violării sigiliilor etc. Prin urmare, administrația S.A. ,,Apă-Canal Chișinău”, antenționează toți consumatorii să acorde accesul angajaților furnizorului de apă pentru a efectua controalele respective. Angajaţii operatorului vor desfășura controale săptămânale în diverse sectoare ale mun. Chişinău.

Pentru prima etapă, specialiștii ACC își propun inventarierea locurilor de consum din sectorul Centru, atât consumatori cansici, cât și non-casnici, a întovărășirilor pomicole, dar și a construcțiilor cooperative de garaje. Astfel, ca urmare a desfăşurării procesului de inventariere şi a controalelor inopinate au fost inspectate 984 locuri de consum. De menționat, că 479 consumatori au acordat accesul.  

Ca urmare:

- s-au depistat 86 de adrese, care includ atât persoane fizice care sunt plecate peste hotare, cât și agenții economici care nu își mai desfășoară activitate.

- 6 nereguli de utilizare a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, cum ar fi: 2 cazuri de deversare a apelor pluviale în sistemul public de canalizare, 1 conectare neautorizată la serviciul public de alimentare cu apă, 3 cazuri de violare a sigiliului - client non-casnic. 

- În urma neregularităților soldate au fost întocmite 264 de prescripţii pentru încheierea contractelor, au fost întocmite 199 de scheme pentru alimentarea cu apă, iar 129 de scheme au fost reconfirmate. 

În cadrul procesului de inventariere a locurilor de consum au fost implicate 26 de echipe de lucru din cadrul întreprinderii. Numărul echipelor va mărit fi constant. 

În context, întru anticiparea acestor acţiuni ilegale, rugăm consumatorii să anunţe reprezentanţii ACC despre conectările neautorizate la reţelele publice de alimentare cu apă sau de canalizare, la numerele de telefonul: 022-256-666, 022-857-77, sau să ne scrie pe adresa de e-mail: acc@acc.md.

De asemenea, în mod repetat, Administrația furnizorului de apă îndeamnă toți consumatorii să depună cereri pentru conectarea la serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, cu prezentarea actelor necesare. (vezi pe site-ul întrerinderii www.acc.md).