de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează lăcătuş la repararea utilajului rețelelor termice!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează lăcătuș la repararea utilajului rețelelor termice, categoria IV. Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- locul de muncă este echipat;

- salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- posibilitatea de promovare în funcție;

- pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- personal prietenos cu manageri responsabili;

- program de muncă în reglementat conform legislației în vigoare.

 

        Cerințe:

  • Să efectueze inspectarea traseelor termice cu înscrierea în registru a rezultatelor sondajului;
  • Să controleze camerele termice, cu ajutorul gazoanalizatorului, în privinta poluării lor cu gaze naturale;
  • Să participe la reparația capitală, curentă, întretinerea centralei rețelelor termice cu utilajul corespunzător, dar și a nodurilor de elevator și a nodurilor de comandă, conform graficului reparațiilor preventiv planificate;
  • Să mențină camerele termice, încăperile nodurilor de elevator, conform cerințelor tehnologice;
  • Să participe la lucrările de reglare, de încercări la presiune a rețelelor termice.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.