de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chișinău” angajează operator în sala de cazane!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează, operator în sala de cazane categoria IV. Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la Departamentul resurse umane al  întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

 

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

Cerințe:       

 

  • Să susțină exploatarea inofensivă, functionarea eficientä a utilajului de bază, dar și a celui auxiliar al Centralei termice;
  • Să aprovizioneze consumatorii cu energie termică fără întreruperi;
  • Să mențină regimul hidraulic, regimul de temperatură al agentului termic;
  • Să efectueze lucrări de reparație capitală sau curentă al utilajelor centralelor și rețelelor termice;
  • Să țină la control starea utilajului, iar în cazul depistării defecțiunilor să întreprindă măsurile necesare pentru lichidarea acestora, în cazul imposibilității înlăturării acestora, să includă utilajul de rezervă și să informeze Dispeceratul central, efectuând înscrierea respectivă în registrul de schimb.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii secundare profesionale și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.