130 ani de la fondare
Evenimente

Funcții vacantă de controlor la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă angajează controlor. Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- locul de muncă este echipat;

- salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- posibilitatea de promovare în funcție;

- pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- personal prietenos cu manageri responsabili;

- program de muncă în reglementat conform legislației în vigoare.

 Cerinţe:

-- citirea indicaţiilor contoarelor de apă, conform fişelor de lucru înaintate şi rutelor de vizitare a consumatorilor aprobate;

- înscrierea în fişa de evidenţă a contorului, clar, fără ştersături şi îndreptări; verificarea stării tehnice a apometrului, la citirea indicaţiilor de pe contoarele de apă.

În funcţie de controlor se numeşte o persoană cu studii medii, sau secundare profesionale și care trebuie să respecte regulile de conduită etică și de comunicare; dar și să posede limba oficială a Republicii Moldova, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-830 zilnic, între orele 08.00-16.00.