130 ani de la fondare
Evenimente

Administrația furnizorului de apă angajează electromontor la întreţinerea utilajului electric

Doritorii pentru a ocupa funcția de electromontor la întreţinerea utilajului electric se pot adresa la Departamentul resurse umane al întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00. De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- Locul de muncă este echipat;

- Salariu de funcție motivant, asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- Posibilitatea de promovare în funcție;

- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- Personal prietenos cu manageri responsabili;

- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.

Cerinţe calificative:
- Să cunoască bazele electrotehnicii;
- Principiul de funcționare și structura motoarelor electrice, generatoarelor, transformatoarelor, utilajului de sudare electrică, aparatelor de comandă, demaroarelor, instalațiilor de iluminare, întreruptoarelor cu ulei și cu vid, dispozitivelor de protecție;
- Metode de efectuare a lucrărilor de verificare, control, reparații și înlăturarea defectelor de complexitate medie la utilajul electric;

- Să asigure regimul stabilit de funcționare a instalațiilor și utilajului electric, aparatelor de comunicație, evidență, aparatelor de protecție a altor aparate electrice pînă și supra 1000 V;
- Să efectueze reparații și să înlăture defecțiunile complicate la utilajul electric pînă la 1000 V;
- Să înregistreze indicațiile contoarelor electrice;
- Să urmărească permanent respectarea parametrilor de calitate impuși prin procedurile specifice sau prin instrucțiunile de lucru și tehnologice;
- Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, echipamentele de transport și alte mijloace de producție.

În această funcție poate fi admisă o persoană cu studii profesionale de profil, tehnic secundare sau cursuri de meserie și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi zilnic la nr. de tel.: 0 22 256 842, între orele 08:00-16:00.