de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează lăcătuş!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează lăcătuș la rețele de apeduct/canalizare.
Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la Departamentul resurse umane al întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308, de luni până vineri, în intervalul orar 13:00 - 16:00. De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md., însoţit de şi copia actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).
Condiții de lucru:
- Locul de muncă este echipat;
- Salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;
- Posibilitatea de promovare în funcție;
- Pachet social asigurat și condiții de muncă decente;
- Personal prietenos cu manageri responsabili;
- Program de muncă reglementat conform legislației în vigoare.
Cerințe:
- Să efectueze lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, etanșare, turnare a plumbului și a altor înlocuitori;
- Să instaleze şi să schimbe armătura la rețelele în funcțiune;
- Să determine caracterul defectelor la rețelele magistrale;
- Să efectueze lucrări de spălare a țevilor;
- Să efectueze curățarea rețelelor de apă și colectoarelor la adâncime.
În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale, tehnic secundare sau cursuri de meserie și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.
Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la nr. de tel.: 0 22 256 842, zilnic, între orele 08.00-16.00.