de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează lăcătuş!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează lăcătuș la rețele de apeduct/canalizare. Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).
Condiții de lucru:
- locul de muncă este echipat;
- salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;
- posibilitatea de promovare în funcție;
- pachet social asigurat și condiții de muncă decente;
- personal prietenos cu manageri responsabili;
- program de muncă în reglementat conform legislației în vigoare.
Cerințe:
– Să efectueze lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, etanșare, turnare a plumbului și a altor înlocuitori;
– Să instaleze şi să schimbe armătura la rețelele în funcțiune;
– Să determine caracterul defectelor la rețelele magistrale;
– Să efectueze lucrări de spălare a țevilor;
– Să efectueze curățarea rețelelor de apă și colectoarelor la adâncime.
În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale, tehnic secundare sau cursuri de meserie, și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.