130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează lăcătuş!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează lăcătuș la rețele de apeduct/canalizare. Doritorii pentru a ocupa această funcție se pot adresa la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.  De asemenea, candidaţii pot expedia curriculum vitae (CV) pe poșta electronică a întreprinderii acc@acc.md şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).

Condiții de lucru:

- locul de muncă este echipat;

- salariu de funcție asigurat în termenii prevăzuți în contract;

- posibilitatea de promovare în funcție;

- pachet social asigurat și condiții de muncă decente;

- personal prietenos cu manageri responsabili;

- program de muncă în reglementat conform legislației în vigoare.

        Cerințe:

– Să efectueze lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, etanșare, turnare a plumbului și a altor înlocuitori;

– Să instaleze şi să schimbe armătura la rețelele în funcțiune;

– Să determine caracterul defectelor la rețelele magistrale;

– Să  efectueze lucrări de spălare a țevilor;

– Să efectueze curățarea rețelelor de apă și colectoarelor la adâncime.

      În această funcție poate fi numită o persoană cu studii profesionale, tehnic secundare sau cursuri de meserie, și care a trecut comisia medicală şi este apt de lucru, la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiunilor de funcţie.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.