130 ani de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de electromontor la repararea utilajului electric la S.A. „ Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă angajează electromontor la repararea utilajului electric.  În funcţie de electromontor la repararea utilajului electric, poate fi desemnată o persoană cu studii profesionale secundare  de profil, care a susţinut examenul medical, să cunoască:  bazele electrotehnicii; a aparatelor de măsură şi protecţie, construcţia maşinilor electrice de diferite tipuri, de curent permanent şi alternative; aparatele de comutare,   metode raţionale de verificare, reparaţie, asamblare, montare şi deservire a aparatelor şi utilajelor electrice, modalităţile de protecţie a lor împotriva suprasarcinii; nomenclatura, proprietățile, interschimbabilitatea materialelor conductoare şi electro-izolatoare folosite la lucrări de reparaţie a utilajului electric; metodele de efectuare a lucrărilor de testare-reglare şi predarea utilajului electric cu aparataj de pornire-reglare după reparaţie; setările electrice de bază a utilajului deservit, metodele de verificare şi măsurare a lor; normele de protecţie a muncii la executarea lucrărilor în instalaţiile electrice în volumul pentru grupa de autorizare nu mai joasă de a IV.

 

  1. OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE

 

2.1. Să efectueze lucrări de asamblare şi dezasamblare a  liniilor aeriene şi de cablu  0,4-10 kV;

2.2. Să testeze electromotoare, generatoare, redresoare, transformatoare şi alt utilaj electric și să poată folosi aparatele necesare pentru măsurări; 

2.3. Să efectueze lucrări în instalaţiile electrice de iluminat exterior, stradal sau de incintă;  

2.4. Să demonteze şi să schimbe rulmenţii la maşini electrice sub 500 kW;

2.5. Să desfacă cablul electric de pe tambur, să monteze cablu, să monteze panourile de racordare, să monteze mufe de unire, mufe terminale la linii de cablu sub 10 kV;

2.6. Să aprecieze şi să lichideze operativ deteriorările a utilajului electric  cu scheme de complexitate mijlocie;

2.7. Să dezasambleze şi să asambleze, să repare capital echipamente şi utilaje electrice de diferite mărimi( gabarite) sub controlul altui electromontor de calificare mai înaltă;

2.8. Să efectueze lucrări de comutare în reţelele de distribuţie cu efectuarea reviziei transformatoarelor de putere, întrerupătoarelor cu pârghie, întrerupătoarelor cu ulei cu demontarea elementelor constructive;

2.9.  Să verifice, să monteze şi să repare schemele iluminatoarelor luminiscente;

2.10. Să deservească aparatajului, dispozitivelor de distribuire la reţelele de tensiune mai înaltă de 1000 V, motoarelor electrice cu puterea mai mare de 100 kW şi instalarea condensatoarelor cu reglaj automat a cos φ.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.