de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chișinău” angajează mașinist la instalațiile de pompare a apelor uzate!

Administrația furnizorului de apă angajează maşinist la instalațiile de pompare a apelor uzate. În funcţia de mașinist la instalațiile de pompare se numeşte o persoană cu studii profesionale tehnice. Mașinistul la instalațiile de pompare este obligat să cunoască: construcția pompelor centrifugice cu electromontor, pompelor de diferite tipuri; schemele conductelor, destinația și principiul de funcționare a instalațiilor de epurare;

  1. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:
  2. Să controleze la primirea turei starea și regimul de funcționare a tuturor utilajelor, inclusiv starea de funcționare a sistemului de automatizare.
  3. Să ia cunoștință cu primirea schimbului cu înscrierile și indicațiile efectuate în schimburile precedente.
  4. Să controleze starea sanitară a locului de muncă.
  5. Să verifice sistematic indicațiile aparatelor de măsură și control și să înscrie aceste date în registrul de schimb.
  6. Să pornească și să oprească utilajul în regim de lucru conform regimului stabilit.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.