de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează lăcătuş la rețelele de canalizare!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează lăcătuș la rețele de canalizare.

 Obligațiuni funcționale:

– Să efectueze lucrări de reparație a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare, etanșare, turnare a plumbului și a altor înlocuitori;

– Să instaleze şi să schimbe armătura la rețelele în funcțiune;

– Să determine caracterul defectelor la rețelele magistrale;

– Să  efectueze lucrări de spălare a țevilor;

– Să efectueze curățarea rețelelor de apă și colectoarelor la adâncime.

       Candidații vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii  acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.

          Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefonul 022-256-842.