130 ani de la fondare
Evenimente

Administrația S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează OPERATOR ÎN SALA DE CAZANE!

S.A. „Apă-Canal Chişinău angajează operator în sala de cazane.

OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

  1. Să susțină exploatarea inofensivă și funcționarea eficientă a utilajului de bază și celui auxiliar al Centralei termice.
  2. Să aprovizioneze consumatorii cu energie termică fără întreruperi.
  3. Să mențină regimul hidraulic și regimul de temperatură al agentului termic.
  4. Să efectueze lucrări de reparație capitală sau curentă al utilajelor centrale și rețelelor termice.
  5. Să țină la control starea utilajului, iar în cazul depistării defecțiunilor să întreprindă măsuri pentru lichidarea acestora, în cazul imposibilității înlăturării acestora, să includă utilajul de rezervă și informează Dispeceratul central, efectuând înscrierea respectivă în registrul de schimb.

 

Candidații vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.