130 ani de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de inginer-electrician la S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Administrația furnizorului de apă angajează inginer-electrician. În funcţia de inginer electrician se numește o persoană cu studii superioare în domeniul electroenergetic.  Inginerul electrician este obligat să cunoască: programele de bază ale calculatorului la nivel de utilizator; principiile de colegialitate, diplomație, spirit de observație, obiectivitate, loalitate, promovare a noilor idei; caracteristicile tehnice, regimul de funcționare, metodele de exploatare corectă a utilajului electric al centralelor termice din cadrul întreprinderii.

 

  1. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

1.Să cerceteze utilajul energetic al centralelor termice din cadrul întreprinderii și să stabilească limitele optime de consum al energiei electrice;

  1. Să îndeplinească lucrări de verificare, modificare, corectare, elaborare a schemelor electrice ale centralelor termice din cadrul întreprinderii;
  2. Să participe la elaborarea deciziilor ce conduc la micșorarea consumului și la îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici la utilizarea resurselor energetice;
  3. Să verifice funcționarea instrumentelor, dispozitivelor, aparatajului, mijloacelor de protecție folosite la îndeplinirea sarcinii de lucru și, totodată, să ia măsuri necesare pentru păstrarea acestora în stare adecvată.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.