130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează electromontor la întreținerea și reparația utilajului electric!

S.A. „Apă-Canal Chişinău angajează electromontor la întreținerea și reparația utilajului electric. Candidatul la această funcție are următoarele OBLIGAȚIUNI FUNCȚIONALE:

  1. Să efectueze lucrări de asamblare şi dezasamblare a liniilor aeriene şi de cablu  0,4-10 kV;
  2. Să testeze electromotoare, generatoare, redresoare, transformatoare şi alt utilaj electric și să poată folosi aparatele necesare pentru măsurări; 
  3. Să efectueze lucrări în instalaţiile electrice de iluminat exterior, stradal sau de incintă;  
  4. Să demonteze şi să schimbe rulmenţii la maşini electrice sub 500 kW;
  5. Să desfacă cablul electric de pe tambur, să monteze cablu, să monteze panourile de racordare, să monteze mufe de unire, mufe terminale la linii de cablu sub 10 kV;
  6. Să aprecieze şi să lichideze operativ deteriorările a utilajului electric  cu scheme de complexitate mijlocie;
  7. Să dezasambleze şi să asambleze, să repare capital echipamente şi utilaje electrice de diferite mărimi( gabarite) sub controlul altui electromontor de calificare mai înaltă;
  8. Să efectueze lucrări de comutare în reţelele de distribuţie cu efectuarea reviziei transformatoarelor de putere, întrerupătoarelor cu pârghie, întrerupătoarelor cu ulei cu demontarea elementelor constructive;
  9. Să verifice, să monteze şi să repare schemele iluminatoarelor luminiscente;
  10. Să deservească aparatajului, dispozitivelor de distribuire la reţelele de tensiune mai înaltă de 1000 V, motoarelor electrice cu puterea mai mare de 100 kW şi instalarea condensatoarelor cu reglaj automat a cos φ.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situat în str.Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.