de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chișinău” angajează mașinist la instalațiile de pompare

       Administrația furnizorului de apă angajează  mașinist la instalațiile de pompare. În această funcţie se numeşte o persoană cu studii profesionale tehnice.  Persoana angajată în această funcție este obligată să cunoască: construcția pompelor centrifugice cu electromontor, pompelor de diferite tipuri; schemele conductelor, destinația și principiul de funcționare a instalațiilor de epurare.

       În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi următoarele activităţi:

- Să asigure regimul stabilit de funcționare a instalațiilor și utilajului conform graficului, instrucțiunilor și dispozițiilor operative;

- Să execute operativ dispozițiile operatorului ierarhic superior;

- Să efectueze sistematic controlul instalațiilor și utilajului;

- Să verifice funcționarea instalațiilor și utilajelor după aparatele de control și măsură;

- Să înregistreze la timp în registrele de producție a indicilor aparatelor de control și măsură, precum și rezultatele ocoalelor și controalelor.

- Să controleze la primirea turei starea și regimul de funcționare a tuturor utilajelor, inclusiv starea de funcționare a sistemului de automatizare.

- Să ia cunoștință la primirea schimbului cu înscrierile și indicațiile efectuate în schimburile precedente.

- Să controleze starea sanitară a locului de muncă.

- Să verifice sistematic indicațiile aparatelor de măsură și control și să înscrie aceste date în registrul de schimb.

- Să pornească și să oprească utilajul în regim de lucru conform regimului stabilit.

       Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune  CV-ul  şi copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la Departamentul resurse umane (biroul 308), situat pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi zilnic la telefonul 0 22 256 842, între orele 08.00-16.00.