de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de lăcătuş la reţele de apeduct/canalizare

 S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează lăcătuş la reţele de apeduct/canalizare.

 În această funcție poate fi numită o persoană, care întruneşte următoarele cerinţe calificative:

- Să posede studii  profesionale tehnic secundare sau cursuri de meserie;

- Să cunoască lucrările de lăcătuşerie. Construcţia şi principiul de lucru al vanelor, hidranţilor, coloanelor de distribuire a apei, conductelor, preselor hidraulice şi manometrelor;

- Să efectueze lucrări de reparaţie a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, etanşare, turnare a plumbului şi a altor înlocuitori, a ţevilor cu diametre de la 300 mm și  sub 900 mm;

- Să instaleze şi să schimbe armătura la reţelele în funcţiune;

- Să determine caracterul defectelor la reţelele magistrale;

- Să  efectueze lucrări de spălare a țevilor;

- Să efectueze curăţarea reţelelor de apă şi colectoarelor la adâncime.

 - A trecut comisia medicală şi este apt de lucru.     

 

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii  acc@acc.md sau vor depune CV-ul şi copiile actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la Departamentul resurse umane (în biroul 308),  situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 0 22 256 842.