130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă angajări în câmpul muncii

         Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de

bacteriolog.

       În funcţie de bacteriolog, poate fi desemnată o persoană cu studii superioare de specialitate şi o vechime în muncă în domeniu de cel puţin 3 ani.

Bacterilogul este obligat să cunoască: biologia, tehnici de laborator complexe, bazele utilizării microscopului, metodele şi procedurile stabilite la efectuarea analizelor bacteriologice, hidrobiologice şi helmintologice pentru apa potabilă, apa de suprafaţă, apa epurată, apa uzată, sedimente şi nămoluri.

 

       În obligațiunile sale funcționale se va regăsi:

- Să efectueze la timp și calitativ analizele bacteriologice, hidrobiologice și helmintologice pentru apa  potabilă, apa de suprafața, apa epurată, apa uzată, sedemente și nămoluri, în dependență de subdiviziunea în care este angajat/ă, conform documentelor normative, metodelor și procedurilor stabilite în cadarul laboratolului;

- Să participe la implementarea metodelor și procedurilor noi de investigare, conform documentelor normative;

- Să respecte programul zilnic de lucru și să utilizeze timpul de lucru rațional,     îndeplinind obligațiunile sale funcționale;

  • Să prelucreze datele calculelor și cerințelor necesare pentru validarea metodelor, obținerea valorilor semnificative pentru estimarea incertitudinii și alte componente reprezentative ale validării metodelor.

 

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune CV-ul şi copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la Departamentul resurse umane (biroul 308), situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.

     Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi zilnic la telefonul 0 22 256  842, între orele 08.00-16.00.