de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează colector de probe

       Administrația furnizorului de apă angajează colector de probe, în sarcina căruia se vor pune următoarele obligaţiuni funcţionale:

 

  1. Să efectueze la timp și calitativ prelevarea probelor de apă de suprafață, apă freatică, apă epurată, apă uzată sedimente, conform graficului de prelevare și planului de lucru aprobat de directorul general.
  2. Să efectueze operațiuni de eșantionare a probelor, în conformitate cu metodele aprobate și procedurile stabilite la prelevarea, conservarea și transportarea probelor.
  3. Să cunoască schema și denumirea punctelor de control.
  4. Să se asigure ca recipientele cu probe să fie etichetate sau notate cu date concrete de identificare a probei.
  5. Să depoziteze probele, recipientele și instrumentele în locuri prestabilite.

       Candidații vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii  acc@acc.md sau vor depune CV-ul şi copiile actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, la  Departamentul resurse umane (biroul 308) de luni până vineri, între orele 13:00 -16:00.

       Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0 22 256 842.