130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „ Apă-Canal Chișinău” angajează inginer în domeniul calității (asfaltare)!

S.A. „Apă-Canal Chişinău” angajează inginer în domeniul calității (asfaltare).

  1. CERINŢELE CALIFICATIVE:

În funcția de Inginer în domeniul calității se numește o persoană cu studii superioare în domeniul tehnic sau medii de specialitate, cu experiență de muncă de minim 3 ani.

  1. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:
  • Să urmărească și verifice în teren procesul de asfaltare a săpăturilor, implementarea documentațiilor tehnice în faza de execuție.
  • Să cunoască permanent evoluția lucrărilor de asfaltare a săpăturilor, să soluționeze unele aspecte tehnice curente și să informeze conducerea asupra modului de derulare a lucrărilor și de inițierea unor măsuri necesare în cazul apariției unor situații neconforme.
  • Să urmărească derularea, pentru fiecare obiect al întreprinderii, Standardelor de calitate, procedurilor tehnice de proces.
  • Să participe la verificarea calității lucrărilor la principalele faze de execuție stabilite prin norme tehnice.
  • Să participe la recepția lucrărilor și asigură propunerea la recepție numai a lucrărilor care corespund cerințelor de calitate.
  • Să execute orice altă dispoziție dată de superiori ierarhici, în limitele respectării temeiului legal.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronic a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale: actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire), la sediul întreprinderii, situate în str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, biroul 308 (resurse umane) de luni până vineri între orele 13:00 până la 16:00. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.