130 ani de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de inginer tehnolog la S.A. ,,Apă-Canal Chişinău”

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer tehnolog în cadrul Departamentului tratare apă Chișinău al. În funcţia de inginer tehnolog poate fi numită persoana cu studii superioare la specialitatea ,,Ingineria şi protecţia apelor” sau profesionale tehnice în domeniul respectiv,  cu o vechime în muncă de cel puţin de 3 ani.

În obligațiunile sale funcționale se vor regăsi următoarele activități:

–  Să monitorizeze procesul de tratare a apei potabile și să asigure buna funcționare a instalațiilor de tratare a apei potabile;

–  Să coordoneze lucrărilor operatorilor la filtre, la instalațiile de coagulare și clorinare;

–  Să asigure recepționarea și controlul pregătirii soluțiilor de reactivi și distribuirea acestora în bazine de stocare. Ș.a.

Candidații vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md cu copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire).      

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.