de la fondare
Evenimente

Funcție vacantă de lăcătuş la reţele de apeduct/canalizare

 S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă concurs de ocupare a funcţiei de lăcătuş la reţele de apeduct/canalizare.

 În această funcție poate fi numită o persoană, care întruneşte următoarele cerinţe calificative:

– Să posede studii  profesionale tehnic secundare sau cursuri de meserie;

– A trecut comisia medicală şi este apt de lucru.

Lăcătuşul la reţele, este obligat să cunoască:

– Lucrările de lăcătuşerie. Construcţia şi principiul de lucru al vanelor, hidranţilor, coloanelor de distribuire a apei, conductelor, preselor hidraulice şi manometrelor;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competenţă a funcţiei;

Obligaţiuni funcţionale:

– Să efectueze lucrări de reparaţie a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, etanşare, turnare a plumbului şi a altor înlocuitori, a ţevilor cu diametre de la 300 mm și  sub 900 mm;

– Să instaleze şi să schimbe armătura la reţelele în funcţiune;

– Să determine caracterul defectelor la reţelele magistrale;

– Să  efectueze lucrări de spălare a țevilor;

– Să efectueze curăţarea reţelelor de apă şi colectoarelor la adâncime.

       Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii  acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.

  Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842.