de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă angajări în câmpul muncii

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer la exploatarea utilajelor și instalațiilor de apeduct și canalizare

I. CERINŢELE CALIFICATIVE:

În funcţia de inginer la exploatarea utilajelor și instalațiilor de apeduct și canalizare se numește o persoană cu studii superioare în domeniul tehnic sau medii de specialitate.

Inginerul la exploatarea utilajelor și instalațiilor de apeduct și canalizare este obligat să cunoască:

 – Metodele de instalare, reparație și exploatarea rețelelor de apă și canalizare industriale;

 – Prevederile legislației muncii;

 – Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă.

II. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

– Să verifice starea tehnică a instalațiilor și calitatea lucrărilor de reparație efectuate;

– Să supravegheze starea și integritatea rețelelor, construcțiilor, instalațiilor și a utilajelor, să participle la lichidarea avariilor etc.;

– Să desfășoare activitatea pentru a asigura buna funcționare a sistemelor de apă și canalizare, clădirilor și echipamentelor.

Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copiile actului de identitate, actelor de studii (diplomă) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.
      

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.