de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă angajări în câmpul muncii

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer mecanic

I. CERINŢELE CALIFICATIVE:

În funcţia de inginer mecanic se numeşte o persoană cu studii superioare tehnice în domeniu cu experiență de muncă nu mai puțin de 3 ani.

Inginerul mecanic este obligat să cunoască:

– Hotărârile și dispozițiile Guvernului RM, documentele normative ce țin de activitatea de producere a intreprinderii;

– Construcția utilajelor, tehnologia reparațiilor la instalații sau utilaje, modul de funcționare a acestora;

–  Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenții a funcției;

 – Instrucțiunile în vigoare cu privire la exploatarea utilajelor mecanice.

II. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

– Să asigure funcționarea, întreținerea și repararea mașinilor, utilajelor și echipamentelor mecanice conform planurilor și graficelor.

– Să păstreze în bune condiții utilajele.

– Să verifice și să stabilească necesarul de utilaje, echipamente, materiale, piese de schimb pentru buna funcționare a centralei electrice și să asigure introducerea acestora în planul de achiziții.

– Să intervină imediat în cazul constatării nerespectării regulamentelor și normativelor de exploatare, întreținere și reparare în vigoare și să aducă imediat la cunoștință șefului ierarhic.

– Să propună soluții pentru rezolvarea neconformităților identificate. Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copiile actului de identitate, actelor de studii (diplomă) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.
       Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.