130 ani de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă angajări în câmpul muncii

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de inginer electrician.

I. CERINŢELE CALIFICATIVE:

În această funcție poate fi numită o persoană cu cu studii superioare în domeniul electroenergetic, care întruneşte un şir de cerinţe calificative.

Inginerul electrician este obligat să cunoască:

 – Legea Republicii Moldova cu privire la energetică;

– Caracteristicile tehnice, regimul de funcționare, metodele de exploatare corectă a utilajului electric al centralelor termice din cadrul întreprinderii;

– Programele de bază ale calculatorului la nivel de utilizator;

– Principiile de colegialitate, diplomație, spirit de observație, obiectivitate, loalitate, promovare a noilor idei.

II. OBLIGAŢIUNI FUNCŢIONALE:

– Să cerceteze utilajul energetic al centralelor termice din cadrul întreprinderii și să stabilească limitele optime de consum al energiei electrice;

– Să îndeplinească lucrări de verificare, modificare, corectare, elaborare a schemelor electrice ale centralelor termice din cadrul întreprinderii;

– Să participe la elaborarea deciziilor ce conduc la micșorarea consumului și la îmbunătățirea parametrilor tehnico-economici la utilizarea resurselor energetice;

– Să verifice funcționarea instrumentelor, dispozitivelor, aparatajului, mijloacelor de protecție folosite la îndeplinirea sarcinii de lucru și, totodată, să ia măsuri necesare pentru păstrarea acestora în stare adecvată.

    Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copiile actului de identitate, actelor de studii (diplomă) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.
       Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.