de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă angajări în câmpul muncii Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de operator la pupitrul de telecomandă.

În această funcție poate fi numită o persoană cu studii medii, care întruneşte următoarele cerinţe calificative:
– Să cunoască capacitatea și tehnologia procesului de producție al întreprinderii, departamentului și sectorului,
– Să aibă abilităţi de comunicare eficientă, aplanare a situațiilor de conflict, negociere,
– Să poată lucra în echipă,
– Să posede abilităţi de a lucra cu informația, utiliza mijloacele tehnice din birou, de prelucrare și transmitere a informației;
– Să posede limba oficială a Republicii Moldova la nivelul competenţei profesionale.
În obligațiunile sale funcţionale se vor regăsi următoarele activităţi:
– Să asigure echipele de muncitori ale sectorului cu unități de transport și mecanismele necesare pentru executarea lucrărilor;
– Să întreprindă măsuri de prevenire și eliminare a deranjamentelor survenite în procesul de executare a lucrărilor, antrenând, la necesitate, alte echipe, mecanisme;
– Să ducă evidența deteriorărilor la conductele de apă, registrul evidenței comenzilor, registrul de primire-transmitere a notelor telefonice și altor documente;
– Să conlucreze cu clienții, întreținând la telefon discuții amiabile și respectuoase;
– Să informeze clienții, la momentul oportun, despre debranșările efectuate.

       Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copiile actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat  pe  str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.
       Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.