de la fondare
Evenimente

S.A. „Apă-Canal Chişinău” anunţă angajări în câmpul muncii

Administrația furnizorului de apă anunță concurs pentru ocuparea funcției de electrogazosudor.

     În această funcție poate fi angajată o persoană, care întruneşte următoarele cerinţe calificative:

– Să posede studii profesionale tehnice secundare  sau cursuri de instruire în domeniul respectiv și care a susţinut examenul medical. 

– Să dețină documente specializate (permisiune) pentru efectuarea lucrărilor de sudură electrică și cu gaze și, respectiv, tăierea metalelor cu gaze naturale.

     Electrogazosudorul este obligat să cunoască:

– Construcţia aparatelor de sudare electrică şi cu gaz, automatelor şi semiautomatelor;

– Regulite de exploatare și reparare a utilajului de sudură;

– Legile fundamentale ale electrotehnicii în limitele sarcinii de lucru;

– Limba oficială a Republicii Moldova la nivelul de competenţă a funcţiei.

În obligațiunile sale funcţionale se vor regăsi următoarele activităţi:

– Să sudeze manual cu arc electric şi cu gaze detalii de diferite complicaţii;

– Să efectueze lucrări de sudură la construcţii şi conducte din metale, fontă, metale neferoase şi conducte din metale carbonate în toate poziţiile din spaţiu a rosturilor;

– Să efectueze diferite procedee de sudură, conform caracteristicilor constructive și funcționale ale elementelor sudate;

– Să sudeze automat şi mecanic noduri, construcţii la apeducte din diferite metale, fontă, metale neferoase şi aliaj;

– Să efectueze şlefuirea complicată manuală aeriană cu arc electric a detaliilor din aliaj, fontă, metale neferoase în diferite poziţii.

     Candidaţii vor expedia curriculum vitae (CV) pe posta electronică a întreprinderii acc@acc.md sau vor depune curriculum vitae (CV) şi copii ale actului de identitate, actelor de studii (diplomă/certificat de absolvire) la sediul întreprinderii, situat pe str. Albişoara, 38, mun. Chişinău, în biroul 308 (Departamentul resurse umane), de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00.

     Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul 022-256-842 zilnic, între orele 08.00-16.00.